Lưu trữ website bằng server có đắt không?

Máy chủ web hay web server là một máy tính được sử dụng để lưu trữ website bằng server, đồng thời có thể tồn tại các máy chủ web khác cũng như chơi trò chơi, lưu trữ, FTP, email,...

Các web sever là các máy tính cung cấp dữ liệu các trang Web. Mỗi máy chủ Web có một địa chỉ IP và có thể là một tên miền. Bất kỳ máy tính nào cũng có thể được chuyển thành một máy chủ Web bằng cách cài đặt phần mềm máy chủ và kết nối máy với Internet. Có nhiều phần mềm hỗ trợ máy chủ web như phần mềm MailEnable Professional, MDaemon Server,...

Máy chủ web giao tiếp với trình duyệt web bằng Giao thức truyền siêu văn bản (HTTP). Nội dung của hầu hết các trang web được mã hóa bằng Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML). Nội dung có thể tĩnh (ví dụ: văn bản và hình ảnh) hoặc động (ví dụ: giá tính toán hoặc danh sách các mặt hàng mà khách hàng đã đánh dấu để mua). Để cung cấp nội dung động, hầu hết các máy chủ web hỗ trợ các ngôn ngữ kịch bản lệnh phía máy chủ để mã hóa logic nghiệp vụ thành giao tiếp. Các ngôn ngữ thường được hỗ trợ bao gồm các trang Active Server (ASP), Javascript, PHP, Python và Ruby.

Máy chủ web cũng có thể lưu trữ nội dung để tăng tốc độ phân phối nội dung thường được yêu cầu. Quá trình này còn được gọi là tăng tốc web .
Một máy chủ web có thể lưu trữ một trang web hoặc nhiều trang web sử dụng cùng một tài nguyên phần mềm và phần cứng, được gọi là lưu trữ ảo . Các máy chủ Web cũng có thể giới hạn tốc độ phản ứng với các máy khách khác nhau để ngăn chặn một khách hàng duy nhất thống trị các tài nguyên được sử dụng tốt hơn để đáp ứng các yêu cầu từ một số lượng lớn các máy khách.

Mặc dù các máy chủ web thường lưu trữ các trang web có thể truy cập được trên Internet, chúng cũng có thể được sử dụng để liên lạc giữa các máy khách và máy chủ web trong các mạng cục bộ như mạng nội bộ của công ty. Một máy chủ web thậm chí có thể được nhúng vào một thiết bị như một máy ảnh kỹ thuật số để người dùng có thể giao tiếp với thiết bị thông qua bất kỳ trình duyệt Web phổ biến nào. 

Web server hoạt động như thế nào?


Máy chủ web đáp ứng yêu cầu của khách hàng theo một trong hai cách sau:

  • Gửi tệp cho khách hàng được liên kết với URL được yêu cầu.
  • Tạo phản hồi bằng cách gọi một tập lệnh và giao tiếp với cơ sở dữ liệu

Những điểm chính trong quá trình hoạt động 

  • Khi khách hàng gửi yêu cầu cho một trang web, máy chủ web tìm kiếm trang được yêu cầu nếu trang được yêu cầu được tìm thấy sau đó nó sẽ gửi nó đến máy khách với một phản hồi HTTP.
  • Nếu không tìm thấy trang web được yêu cầu, máy chủ web sẽ gửi phản hồi HTTP: Lỗi 404 Không tìm thấy.
  • Nếu khách hàng đã yêu cầu một số tài nguyên khác thì máy chủ web sẽ liên hệ với máy chủ ứng dụng và lưu trữ dữ liệu để xây dựng phản hồi HTTP.

Kiểu kiến trúc của Web server

  1. Phương pháp đồng thời
  2. Phương pháp tiếp cận theo tiến trình đơn-sự kiện.

Phương pháp đồng thời

Cách tiếp cận đồng thời cho phép máy chủ web xử lý nhiều yêu cầu của khách hàng cùng một lúc. Nó có thể đạt được bằng các phương pháp sau đây:

  • Đa quy trình
  • Đa luồng
  • Phương pháp lai.

Đa quy trình

Trong một quá trình này khởi tạo một số quy trình con đơn luồng và phân phối các yêu cầu gửi đến các quy trình con này. Mỗi quy trình con có trách nhiệm xử lý yêu cầu duy nhất.
Đó là trách nhiệm của quá trình mẹ theo dõi tải và quyết định xem các quá trình có nên bị loại bỏ hoặc chia rẽ hay không.

Đa luồng

Không giống như Multi-process, nó tạo ra nhiều quá trình đơn luồng.

Phương pháp lai

Nó là sự kết hợp của hai phương pháp trên. Trong phương pháp này, nhiều tiến trình được tạo ra và mỗi tiến trình khởi tạo nhiều luồng. Mỗi chủ đề xử lý một kết nối. Sử dụng nhiều luồng trong một tiến trình đơn lẻ sẽ dẫn đến tải ít tài nguyên hệ thống hơn.

Lưu trữ website bằng server là phương án cao nhất đối với việc lưu trữ một trang web, nó có chi phí đắt hơn khi bạn dùng dịch vụ cho thuê máy chủ ảo vps giá rẻ, bởi vì đây là hình thức lưu trữ cho những trang web lớn, có dữ liệu lớn và hoạt động tương tác mạnh. Tuy nhiên ưu điểm của nó là có tốc độ xử lý, khả năng lưu trữ lớn, giúp hệ thống site ổn định, chạy mượt mà, không gây ức chế cho người dùng.

Các bài viết khác

Hotline tư vấn miễn phí
Hotline tư vấn miễn phí